Współpraca zagraniczna

1)   Współpraca z Instytutem Rozwoju Edukacji w Kaliningradzie (Rosja)

2)   Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 5 z Kaliningradu (Rosja)

3)   Kaliningradzka Regionalna Organizacja Stowarzyszeniowa – Stowarzyszenie Przyjaźni Rosja-Polska (Rosja)

4)   „Szkoła Przyszłości” – Region Guryewski (Rosja)

5)   Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 39 z Kaliningradu (Rosja)

6)    Szaltyńska Szkoła Średnia – Saltinio Viduyne Mokykle Raseiniai (Litwa)

7)   Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie

8)   Wydział Kultury, Młodzieży i Sportu w Sławsku

9)   Centrum Sportu i Kultury z Raseiniai (Litwa)

10) Ogólnokształcąca Szkoła Średnia z Sławska

11) Bilim Ve Sanat Merkezi z Turcji