Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291
Tematy | Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie  

Tematy

Propozycja szkolnych projektów w roku szkolnym 2016/2017

 

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW

 

 

TEMAT

 

 

OPIEKUN PROJEKTU

  LICZBA

OSÓB biorących udział w projekcie

Przedmioty

Humanistyczne

 

a)     język polski

 

 

 

b)    język angielski

 

 

 

 

c)     język niemiecki

 

 

 

 

 

 

d)    historia

 

 

 

Tablice humanistyczne, gramatyczne, literackie i filmowe

 

 

 

E.Przepiórska

 

 

 

15

 

Holidays and festivals in Britain

 

J.Lewandowska

 

 

20

 

Jak można ciekawie spędzić czas wolny w berlinie?

 

 

A.Wiśniewska

 

 

15

 

 

Lubawa na starej pocztówce

 

 

 

K.Wiecierzycki

 

 

 

 

15

 

 

Matematyka

 

 

Geometria pod stopami czyli parkietaże  

M.Ruczyński

 

15

 

Przedmioty przyrodnicze

a)     chemia

 

 

 

b)    geografia

 

Wieczór ciekawej chemii

 

 

J.Skórzewska

 

 

15

 

Szlakiem rekordów ziemi  

T.Antoniewicz

 

10

Zajęcia sportowe

 

 

Mój ulubiony sportowiec  

M.Groszkowska

 

 

10

 

 

Świetlica/pedagog Planowanie kariery  zawodowej uczniów  

J.Kuczyńska

 

15

 

Religia

Naczynia i przedmioty liturgiczne  

A.Ruciński

10

 

JĘZYK POLSKI

Temat projektu: Tablice humanistyczne, gramatyczne , literackie i filmowe

Cele projektu:

– wykonanie tablic edukacyjnych do Sali lekcyjnej z zakresu gramatyki języka polskiego,

– wykonanie  tablic literackich i filmowych

Nauczyciel- opiekun projektu – E. Przepiórska

Maksymalna liczba uczniów biorących udział w projekcie: 15

 

JĘZYK ANGIELSKI

Temat projektu :   Holidays and festivals in Britain

CELE (ogólne):  Zapoznanie  uczniów ze świętami i festiwalami obchodzonymi w Wielkiej Brytanii

Nauczyciel- opiekun projektu – J. Lewandowska

Maksymalna liczba uczniów biorących udział w projekcie:  20 osób

 

JĘZYK NIEMIECKI

Temat projektu: Jak można ciekawie spędzić czas wolny w Berlinie?

Nauczyciel– opiekun projektu:  A. Wiśniewska / Joanna Szmelter

Cele ogólne: uczniowie poznają, historię i  zabytki stolicy Niemiec.

Maksymalna ilość uczniów: 15 osób.

 

HISTORIA

 Temat projektu : LUBAWA NA STAREJ POCZTÓWCE

– prezentacja multimedialna na stronę internetową szkoły lub:

– stworzenie galerii w wybranym miejscu szkoły.

Cele:

– poznanie przeszłości naszego miasta na podstawie źródeł ikonograficznych,

– wykorzystanie umiejętności pracy z komputerem.

Nauczyciel– opiekun projektu- Krzysztof  Wiecierzycki

Liczebność zespołu: 3 – 5 osób.

 

MATEMATYKA

 1. Temat projektu- Geometria pod stopami czyli parkietaże.
 2. Nauczyciel opiekun projektu- Mariusz Ruczyński
 3. Cele projektu

– zauważenie wielokątów w otaczającym nas świecie,

–  usystematyzowanie wiadomości o wielokątach, wykonanie konstrukcji

wielokątów foremnych,

– wykonanie zestawu plansz przedstawiających własne propozycje

parkietowania płaszczyzny przy pomocy figur powstałych w wyniku

modyfikacji wielokątów

 1. Maksymalna liczba uczniów biorących udział w projekcie- 15 osób.

 

CHEMIA

 1. Temat projektu Wieczór ciekawej chemii
 2. Nauczyciel opiekun projektu Jolanta Skórzewska
 3. Cele projektu

– popularyzacja eksperymentu chemicznego jako  źródła wiedzy

– wdrożenie do bezpiecznej pracy laboratoryjnej

– kształcenie umiejętności planowania pracy oraz wyciągania wniosków

 1. Maksymalna liczba uczniów biorących udział w projekcie- 15

 

GEOGRAFIA

 1. Temat: Szlakiem rekordów Ziemi
 2. Nauczyciel: Teresa Antoniewicz
 3. Cel: Przedstawienie w ciekawy sposób miejsc uznawanych za rekordy Ziemi (największy, najgłębszy, najdłuższy, itp.)
 4. Liczba uczestników: 10  osób

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. Temat projektu Mój ulubiony sportowiec.
 2. Nauczyciel opiekun projektu Mirosława Groszkowska
 3. Cele projektu:

Ukazanie cech dobrego sportowca

Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia

Sukcesy i porażki w sporcie.

 

 1. Maksymalna liczba uczniów biorących udziału w projekcie: 10

 

PEDAGOG

 1. Temat projektu – PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW
 2. C e l e p r o j e k t u
 3. przygotowanie uczniów do  podjęcia  trafnej decyzji zawodowej i edukacyjnej.
 4. Wspieranie w rozwoju osobowości , zainteresowań , umiejętności, nabywaniu wiedzy o zawodach.
 5. Poszerzenie horyzontów i zwiększenia perspektyw mobilności zawodowej uczniów.
 6. Kształcenie kompetencji i rozeznania na rynku pracy.

Projekt  ma  zapewnić  uczniom  dostępność  i  powszechność  usług doradczych , konsultacji specjalistycznych wspierających   karierę    szkolną    i   zawodową    uczniów.

Nauczyciel opiekun projektu  – J.Kuczyńska

Maksymalna liczba uczniów biorących udział w projekcie: 15

 

RELIGIA

Temat projektu: Naczynia i przedmioty liturgiczne.

Cele projektu:

– poznanie naczyń i przedmiotów liturgicznych,

– stworzenie pomocy dydaktycznej na katechezę,

– świadomy udział uczniów w nabożeństwach liturgicznych.

Nauczyciel- opiekun projektu – Arkadiusz Ruciński

Maksymalna liczba uczniów biorących udział w projekcie: 10