Rada Rodziców

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

radar2016

 

L.P. NAZWISKO IMIĘ KLASA
1. Lewandowska Violetta I A
2. Łużyńska Agnieszka I B
3. Bukowska Krystyna I C
4. Nowakowski Aleksander I D
5. Kruszyńska Anna I E
6. Olech Halina I F
7. Ochocka Edyta II A
8. Szczepańska Barbara II B
9. Rompczyk Beata II C
10. Leliwa Anna II D
11. Waśniewski Tomasz III A
12. Kaczmar Joanna III B
13. Kotewicz Barbara III C
14. Licznerski Marcin III D
15. Kozłowska Elżbieta III E

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 1. Kozłowska Elżbieta – przewodniczący
 2. Nowakowski Aleksander – sekretarz
 3. Olech Halina – członek
 4. Ochocka Edyta – członek
 5. Kruszyńska Anna – członek

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Lewandowska Violetta
 2. Waśniewski Tomasz
 3. Kaczmar Joanna

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

L.P. NAZWISKO IMIĘ KLASA
1. Ochocka Edyta I A
2. Szczepańska Barbara I B
3. Rompczyk Beata I C
4. Leliwa Anna I D
5. Waśniewski Tomasz II A
6. Kaczmar Joanna II B
7. Kotewicz Barbara II C
8. Licznerski Marcin II D
9. Kozłowska Elżbieta II E
10. Szczawińska Anna III A
11. Krystochowicz Krystyna III B
12. Kanterewicz Wioletta III C
13. Jaworska Danuta III D
14. Lewalska Irena III E

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 1. Rompczyk Beata – przewodniczący
 2. Leliwa Anna – sekretarz
 3. Krystochowicz Krystyna – członek
 4. Waśniewski Tomasz – członek
 5. Ochocka Edyta – członek 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Jaworska Danuta
 2. Kanterewicz Wioletta
 3. Szczepańska Barbara