Podręczniki

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) – uczniowie klasy I i II gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione przez szkołę z tzw. dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jedynym podręcznikiem, który nie jest objęty dotacją jest podręcznik z religii. Ten podręcznik musi być zakupiony przez rodziców.

PDF – Pordęczniki