Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291
Oferta | Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie  

Oferta

Oferta edukacyjna

Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz.

Nasze priorytety

Szkoła:

– bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;
– w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem-mistrzem;
– w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych;
– w której pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny;
– dobrze wyposażona;
– współpracująca z Rodzicami uczniów;
– w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy.

Baza Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie:

– nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne;
– sala gimnastyczna o wymiarach 20 m x 40 m z widownią;– sala korekcyjna ok. 130 m²,
– wielostanowiskowa nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
– biblioteka z czytelnią z bogatym księgozbiorem i Internetowym Centrum Multimedialnym;
– stołówka;
– świetlica pracująca w godzinach od 8.00 do 13.25;

Oferta Gimnazjum w Lubawie:

– lekcje prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów;
– szeroka gama zajęć pozalekcyjnych;
– pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
– zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane przez pedagoga szkolnego;
– możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;
– profesjonalna kadra pedagogiczna;
– opieka pielęgniarki szkolnej;
– pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne;
– udział w realizacji ciekawych projektów;
W szkole utworzona jest klasa o profilu sportowym.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje szeroką gamę nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych:
– zajęcia rozwijające różnorodne zainteresowania uczniów – koła: matematyczne, przyrodnicze, historyczne, teatralne, wokalne;
– zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka;
– zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów;
– zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego;

W szkole działa drużyna harcerska;
Oferta zajęć pozalekcyjnych jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Szczególne osiągnięcia

Wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów w ogólnopolskich egzaminach gimnazjalnych mieszczą się w granicach wyników wyżej średnich i wysokich w skali OKE.
Uczniowie biorą udział w wielu konkursach na szczeblach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.