Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_where() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_groupby() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query_fields() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291

Warning: Parameter 2 to M_DataMapper::set_custom_wp_query() expected to be a reference, value given in /lubawapl/gimnazjum.lubawa.pl/wp-includes/plugin.php on line 291
Historia Szkoły | Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie  

Historia Szkoły

 • 5 września 1996 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie budowy szkoły podstawowej składającej się z pięciu segmentów (w tym z salą widowiskowo-sportową). Cykl budowy określono na lata 1997-2001. Była to odważna decyzja ówczesnej Rady Miasta i Zarządu, ponieważ szkoła będzie budowana w głównej części ze środków własnych miasta.
 • Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się dnia 15 września 1998 roku, którego dokonał Wojewoda olsztyński Zbigniew Babalski i ksiądz biskup Jan Chrapek.
 • W pierwszej kolejności do użytku oddano segment ”C” dnia 1 września 1999 roku. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie, którego dokonał Burmistrz Lubawy Jarosław Maśkiewicz, przedstawiciel wojewody p. Kierozalski i Dyrektor Państwowego Ośrodka Maszynowego Józef Kurszewski.
 • Jest to pierwszy budynek w województwie Warmińsko- Mazurskim zbudowany dla celów gimnazjum. Budynek jest obiektem nowoczesnym i bardzo funkcjonalnym. Zarówno wygląd zewnętrzny jak i wnętrze budynku dostarczają miłych wrażeń estetycznych. Wykonano go według najnowszej technologii.
 • Cały budynek jest ogrzewany przy pomocy nowoczesnej kotłowni olejowej.
 • Od dnia 20.04.1999 roku Zarząd Miasta Lubawy powierzył stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Lubawie Markowi Borkowskiemu, którego upoważnił do wykonania czynności związanych z utworzeniem Gimnazjum, w tym zatrudnienie nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami.
 • W chwili obecnej w budynku Gimnazjum przy ulicy Św. Barbary 45 zatrudnionych jest 38 nauczycieli i 5 pracowników obsługi i administracji. Kadrę pedagogiczną Gimnazjum stanowią m.in. nauczyciele ze Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Lubawie. Nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim jest 36.
 • Jesteśmy zadowoleni z faktu, iż należymy do nielicznych placówek, w których od 01.09.1999 funkcjonują: Rada Szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania (punktowy), plan wychowawczy Gimnazjum oraz Statut Gimnazjum, który został opracowany już w czasie wakacji. Opracowanie powyższych dokumentów możliwe było dzięki zatrudnieniu w szkole wykwalifikowanych i aktywnych nauczycieli.
 • 1 września 2003r. odbyło się uroczyste otwarcie nowych części kompleksu Gimnazjum przy ul. Św. Barbary 45. Obok funkcjonującej już części dydaktycznej, udostępniona została kolejna, w której znajduje się 8 klas, kuchnia oraz stołówka.
 • Budowa hali widowiskowo – sportowej zostanie zakończona w czerwcu 2005r. Całkowity koszt budowy Gimnazjum wyniósł do tej pory 14 mln zł.
 • Obecnie mamy 18 sal lekcyjnych, salę korekcyjną, świetlicę, bibliotekę i sekretariat.

Zdecydowana większość biskupów chełmińskich, do pierwszego rozbioru Polski, stale przebywała w lubawskiej rezydencji. Przed rokiem 1466 panujący w diecezji byli typowani przez Zakon Krzyżacki i zależni od wielkiego mistrza, zaś po zjednoczeniu z Polską, składali przysięgę wierności kólowi polskiemu. Stolica chełmińska była często tylko szczeblem do dalszej kariery i niewielu biskupów rezydowało w Lubawie do końca życia (na zawsze pozostało trzech).

Wskazani przez króla na tron biskupi, byli często szczególnie zasłużeni dla monarchy. Jako biskupi byli jednocześnie senatorami Rzeczypospolitej, już sam ten fakt nobilitował (niektórzy nie byli szlachetnie urodzeni).

Przebywający w Lubawie biskupi prowadzili nie tylko działalność duszpasterską, ale ujawniali aktywność w przeróżnych dziedzinach, co miało doniosłe znaczenie dla naszego miasta i jego mieszkańców. Poniżej przedstawione zostaną tylko niektóre sfery i przykłady tej aktywności.